НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(НТУ)

Адрес:г. Киев, ул. Михаила Омельяновича-Павленка, 1 (Суворова, 1)
Телефон: +38 (044) 2808203 , +38 (044) 2805409
Факс: +38 (044) 2808765

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів, аспірантура та докторантура в НТУ


Продавец: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Телефон: +38(044) 2808203Заказать
Описание товара
Діяльність аспірантури в Україні регламентується Положенням про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, яке затверджене Постановою КМ України № 309 від 01 березня 1999 року.

Аспірантура та докторантура в Національному транспортному університеті плідно функціонує з 1947 року.

На сьогоднішній день підготовка наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі університету здійснюється з таких наукових спеціальностей:

01 Фізико-математичні науки
01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла (галузь науки – технічна)
01.02.05 Механіка рідини, газу та плазми (галузь науки – технічна)

05 Технічні науки
05.02.04 Тертя та зношування в машинах
05.05.03 Двигуни та енергетичні установки
05.13.06 Інформаційні технології
05.13.07 Автоматизація процесів керування
05.13.22 Управління проектами та програмами
05.22.01 Транспортні системи
05.22.02 Автомобілі та трактори
05.22.11 Автомобільні шляхи та аеродроми
05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту
05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди
05.23.05 Будівельні матеріали та вироби
05.23.16 Гідравліка та інженерна гідрологія
05.23.17 Будівельна механіка

08 Економічні науки
08.00.04 Економіка та управління підприємствами

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється

1) за рахунок:
- коштів Державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
- коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:
- міжнародних договорів України;
- загальнодержавних програм;
- договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.
Другие товары