НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(НТУ)

Адрес:г. Киев, ул. Михаила Омельяновича-Павленка, 1 (Суворова, 1)
Телефон: +38 (044) 2808203 , +38 (044) 2805409
Факс: +38 (044) 2808765

Вища освіта


Продавец: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Телефон: +38(044) 2808203Заказать
Описание товара
У складі університету п’ять факультетів (автомеханічний; транспортного будівництва; транспортних та інформаційних технологій; менеджменту, логістики та туризму; економіки та права), три центри (Центр заочного та дистанційного навчання; Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів; Центр міжнародної освіти), Барський коледж транспорту та будівництва, Державний вищий навчальний заклад «Київський транспортно-економічний коледж», Житомирський автомобільно-дорожній коледж, Надвірнянський коледж, Львівське вище професійне училище транспортних технологій та сервісу.

При університеті функціонує Науково-дослідний інститут проблем транспорту і будівельних технологій, Міжнародний освітянський центр інформаційних технологій, є аспірантура та докторантура.

На п’ятьох факультетах нашого університету готують фахівців бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти на денній формі навчання за 26 спеціальностями та 51 освітньою програмою підготовки бакалаврів і 41 освітньою програмою підготовки магістрів. Центр заочного та дистанційного навчання готує бакалаврів та магістрів на заочній формі навчання.

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів здійснює підготовку бакалаврів на заочній формі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та підготовку магістрів на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю, а також готує до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до закладів вищої освіти. Центр міжнародної освіти веде навчання іноземних громадян за спеціальностями університету.