НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(НТУ)

Адрес:г. Киев, ул. Михаила Омельяновича-Павленка, 1 (Суворова, 1)
Телефон: +38 (044) 2808203 , +38 (044) 2805409
Факс: +38 (044) 2808765

Науковий журнал «Економіка та управління на транспорті»


Продавец: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Телефон: +38(044) 2808203Заказать
Описание товара
Заснований у 2015 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 21289-11089Р від 26 березня 2015 року, видане Державною реєстраційною службою України.

Періодичність: два рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний транспортний університет.

Тематична спрямованість: економічні науки.

У науковому журналі «Економіка та управління на транспорті» публікуються матеріали, які висвітлюють результати наукових досліджень в сфері реформування економіки окремих видів транспорту, оптимізації технологічних процесів і виробничо-господарської діяльності дорожньо-транспортного комплексу України та інших держав, розробки принципів і методів управління підприємствами з метою підвищення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародних ринках.

Журнал є цінним джерелом інформації для практиків і науковців у галузі економіки та управління на транспорті, оскільки сприяє обміну знаннями, результатами досліджень й ідеями у цій сфері.

Науковий журнал «Економіка та управління на транспорті» наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820 включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (галузь науки – економічні).